• سوپاپ اطمینان
  مشاهده محصول

  سوپاپ اطمینان

      سوپاپ اطمینان Safety valve سوپاپ اطمینان : سوپاپ اطمینان فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… در شرايط […]

 • سوپاپ اطمینان کمپرسور
  مشاهده محصول

  سوپاپ اطمینان کمپرسور

    سوپاپ اطمینان کمپرسور Compressor Safety valve سوپاپ اطمینان کمپرسور : سوپاپ اطمینان کمپرسور يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… […]

 • سوپاپ اطمینان چیست
  مشاهده محصول

  سوپاپ اطمینان چیست

    سوپاپ اطمینان چیست Safety valve سوپاپ اطمینان چیست : سوپاپ اطمینان فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… در […]

 • سوپاپ اطمینان بخار
  مشاهده محصول

  سوپاپ اطمینان بخار

    سوپاپ اطمینان بخار Steam Safety valve سوپاپ اطمینان بخار : سوپاپ اطمینان بخار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… […]

 • شیر ایمنی HISEC
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی HISEC

    شیر ایمنی HISEC Safety valve HISEC شیر ایمنی HISEC : شير ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… […]

 • شیر پروانه ای ویفری با اکچیتور
  مشاهده محصول

  شیر پروانه ای ویفری با اکچیتور

      شیر پروانه ای ویفری با اکچیتور Wafer Butterfly Valve with actuator شیرهای پروانه ای ویفری با اکچیتور دارای عملگرهای مختلفی بصورت قطع و وصل سریع و تدریجی می باشند.  در سایزهای بزرگ از […]

 • شیر پروانه ای با اکچیتور
  مشاهده محصول

  شیر پروانه ای با اکچیتور

    شیر پروانه ای با اکچیتور Butterfly Valve with actuator شیرهای پروانه ای با اکچیتور معمولا بصورت گیربکسی ، پنوماتیک و برقی می باشد. یکی از اجزای شیر پروانه ای با اکچیتور که کاربرد آنرا […]

 • شیر پروانه ای با اکچیتور برقی
  مشاهده محصول

  شیر پروانه ای با اکچیتور برقی

    شیر پروانه ای با اکچیتور برقی Butterfly Valve With Electric Actuator شیرهای پروانه ای با اکچیتور برقی دارای عملگرهای مختلفی بصورت قطع و وصل سریع و تدریجی می باشند.  در سایزهای بزرگ از این […]